Dahil sa mga pangangailangan ng gawain sa iglesia, inilipat ako sa ibang lugar para gampanan ang aking tungkulin. Mga Nilalaman. Masakit pa rin ito sa akin. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? 6 Pinatibay rin ni Pablo ang pananampalataya ng kaniyang mga kapananampalataya sa pamamagitan ng kaniyang mahusay na paggamit ng Kasulatan. Pagkamatay ni Itay, sinabi ni Saúl na siya na lamang ang natitirang “lalaki” sa pamilya kaya siya ngayon ang mag-aalaga sa kaniyang ina at lola. Tuwang-tuwa kami ni Felipe na magkaroon ng anak. Kinahapunan ay bumisita ako sa Bangar, La Union kung saan nakita rin namin ang ibang produkto ng La Union, tulad ng habi gawa sa Inabel sa RP Lucina Loomweaving. Ito ang aking sandigan sa panahon na gipit ako, nalulungkot, at kung parang walang malinaw na pag-asa. Nang unang masuri ng mga doktor ang lukemya, ipinaliwanag namin ni Saúl na hindi kami magpapasalin ng dugo yamang nais naming sundin ang utos ni Jehova na “umiwas . Nakatulong ang Aking Pananampalataya Para Maharap Ko ang mga Trahedya. ( Juan 12:44-50 ) ( 1 Timoteo 1:3; 4:6, 7, 11, 12 ) Pinayuhan pa nga ni Pablo si Timoteo kung ano ang gagawin sa madalas na pagkakasakit ng binata, na malamang ay dahil sa sakit sa sikmura.— 1 Timoteo 5:23 . Cloudflare Ray ID: 61cf3b11fdd702df Nakita kong unti-unting bumabagsak ang katawan ng asawa ko dahil sa virus, pero wala akong magawa. Noong tag-araw nang una naming malaman ang sakit ni Saúl, inilabas sa aming pandistritong kombensiyon sa Barcelona ang aklat na pinamagatang Maging Malapít kay Jehova. Hindi Lang Minsan. Di-nagtagal, napansin ni Eliana, ang nagturo ng Bibliya kay Inay, na interesadung-interesado ako sa Salita ng Diyos. Gayundin naman na may kakayahan ang aking anak na lumaki dahil siya ay espiritung anak ng Ama sa Langit. Please enable Cookies and reload the page. Performance & security by Cloudflare, Please complete the security check to access. Madalas na hindi nauunawaan ang maka-Kasulatang paninindigang ito. Pagtuturo sa Aming Anak na Ibigin si Jehova. Maaaring narinig mo nang hindi nagpapasalin ng dugo ang mga Saksi ni Jehova. Puwede bang mabura ang mga pangalan sa “aklat ng buhay”? Mahalaga ang preserbasyon ng panitikang pilipino, dahil kung hindi ko nabasa ang modyul na ito (na uri ng panitikan), hindi mamumulat ang kamalayan at magpapatuloy lang ako sa aking buhay nang walang alam. Tuwang-tuwa ako kay Saúl habang pinakikinggan ko kung paano niya ipaliwanag sa mga doktor ang kaniyang paninindigan hinggil sa dugo. • Ito ang pananampalataya na Aking binabanggit. (1 Timoteo 4:15, 16) Pinatibay niya si Timoteo na huwag hayaang makahadlang ang kaniyang kabataan—at marahil ang pagiging mahiyain—kung kailangan niyang manindigan sa kung ano ang tama. Ganito na ba talaga ang buhay? • Hindi ito nawalan ng bisa. Isang Maligayang Buhay na Walang Gaanong Problema. Ang pamilya ang nagsisilbing daluyan ng buhay dahil sila ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Isang Aklat na Nagpapabago ng Buhay. Pero ako pa rin ang kailangang magturo kay Saúl tungkol sa Bibliya at kung paano niya paglilingkuran si Jehova. Makalipas ang limang taon, isinilang ko ang isang magandang batang lalaki na pinangalanan naming Saúl. Hiniling ko rin sa Diyos na maging maligaya ako kahit alaala na lang noong magkasama pa kami ang naiwan sa akin at na bigyan niya ako ng karunungan para mapalaki ko ang aming anak na isang tunay na Kristiyano. Sa Pagkikita Nating Muli. Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang … . Makalipas ang anim na taon, namatay naman si Itay. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Subalit habang sila ay naglalayag, sila ay inabot ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila … Umaasa kami na si Saúl ay magiging isang malusog na bata na may pag-ibig sa Diyos. Naninindigan sila batay sa saligang utos na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ako ang nag-iisang anak nina José at Soledad. Isang araw, dalawang Saksi ni Jehova ang dumalaw sa aming tahanan at sinagot nila mula sa Kasulatan ang kaniyang mga tanong. Ang totoo, kakaunti lang ang naging problema ko noong nagdadalaga ako. Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya kong harapin nang walang takot ang kinabukasan dahil patuloy pa rin akong tinutulungan ng aking makalangit na Ama. Makalipas ang anim na taon, namatay naman si Itay. Hiram sa Diyos ang aking buhay Ikaw at ako'y tanging handog lamang Di ko ninais na ako'y isilang Ngunit salamat dahil may buhay Ligaya ko ng ako'y isilang Pagka't tao ay mayroong dangal Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Sa panahon ng mahihirap na kalagayan na binatá namin nang bandang huli, madalas naming binabalik-balikan ang mga nabasa namin. Maraming beses sa buhay ko na muntik na akong madaig ng kalungkutan —pero hindi ito nangyari. Habang tinatalakay natin ito, tandaan na sa Bibliya, ang “kamay” ng Diyos ay kadalasang tumutukoy sa kapangyarihang ginagamit niya para tulungan ang kaniyang mga lingkod at talunin ang kaniyang mga kaaway.— Nang dakong huli, napagpasiyahan ng mga doktor na si Saúl ay isang maygulang na menor-de-edad at batid niya kung gaano kalala ang kaniyang sakit. Sa kabila nito, ang isa ay magsasabi: ‘May pananampalataya ka, at ako nama’y may gawa. Gaya ng pagbibiyahe natin patungo sa isang partikular na lugar. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita.'' Kaya kung gusto ng sinuman na maging kaibigan ng sanlibutan, ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya.” Xiaoxiao Lungsod ng Xuzhou, Lalawigan ng Jiangsu. Mauunawaan din natin kung paano natin malinaw na makikita sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya ang kamay ni Jehova sa ating buhay. Your IP: 162.243.136.63 Likas sa bawat binhi sa aking hardin ang kakayahang bigay ng Diyos na lumaki, at Diyos ang bahala sa paglaki ng bawat binhi. Malaking suporta ang ibinigay ng aking mga magulang pati na ng kongregasyon. Kasama ang aking asawang si Felipe at ang aming anak na si Saúl, Ang aking mga magulang, sina José at Soledad, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1994, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2008. sa dugo.”​—Gawa 15:29. Sinusulat ko ang essay( sanaysay) na ito na may personal akong mabigat na pinagdadaanan pero ganun pa man para sa akin mahalaga ang paniniwala o pananampalataya. Pananampalataya at Buhay | Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay. Dito namin lalong napahalagahan ang mga salita sa Isaias 41:13 na binanggit sa paunang salita ng aklat na iyon na nagsasabi: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay nakahawak sa iyong kanang kamay, ang Isa na nagsasabi sa iyo, ‘Huwag kang matakot. Gustung-gusto niyang makinig sa mga kuwento sa Bibliya, at lagi niyang inaabangan ang aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya. May mga tanong siya hinggil sa relihiyon pero hindi siya nasiyahan sa sagot ng kanilang simbahan. Bakit? Naalaala ko rin kung paano nakatulong sa isang Saksi sa aming kongregasyon ang matatag na pagharap ni Saúl sa kaniyang sakit. Walang-alinlangang iyan din ang dahilan kung bakit maraming tao, bagaman hindi mga Saksi ni Jehova, ang pumipili sa paraan ng paggamot na hindi gumagamit ng dugo. Napansin niya na kahit hapung-hapo ito, sinisikap pa rin ni Saúl na patibayin ang lahat ng dumadalaw sa kaniya. Salamat sa tulong niya at ni Inay, nabautismuhan ako sa edad na 13. Isang sikologo ang nagsabi sa akin na maraming kabataang may nakamamatay na sakit sa ganitong edad ay nagiging rebelyoso sa mga doktor at sa kanilang mga magulang dahil sa hirap at sama ng loob. Ang nakalipas ay ibabalik natin, hmmm Ipapaalala ko sa 'yo Ang aking pangako (Genesis 9:3, 4) Ang lahat ng tao anuman ang lahi ay nagmula kay Noe kaya kapit ang utos na ito sa buong sangkatauhan. Pananampalataya at Buhay | Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao. If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. Naririnig Ako ng Ama sa Langit Kapag Nagdarasal Ako. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Sa ating Mabuting Balita (Marcos 4:35-41) mababasa natin na naglakbay si Hesus lulan ng bangka kasama ang Kaniyang mga Alagad para tumawid sa ibayo. Kung wala sila, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Lubhang nakaantig sa mga doktor at nars ng Vall d’Hebrón Hospital ang pagiging maygulang at positibo ni Saúl. Ipinanganak ako sa Barcelona, Espanya noong Mayo 3, 1961. Kundi ang taong D'yos ang pinagmulan Kung di ako umibig Kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog Ang buhay kong hiram sa Diyos Kung di ako … Sinabi ng Diyos tungkol sa mga taong masuwayin sa sinaunang Israel: “Ang sinumang nagkasala laban sa akin, papawiin ko siya mula sa aking aklat.” (Exodo 32:33) Pero kung mananatili tayong tapat, mananatili ang pangalan natin sa “balumbon ng buhay.”—Apocalipsis 20:12. Madalas naming gamitin ni Felipe ang aming panahon kay Saúl, sinasabi namin sa kaniya ang tungkol kay Jehova, kumakain kaming magkakasama, dinadala namin siya sa parke, at nakikipaglaro kami sa kaniya. Bagaman bata pa ako, iminungkahi ni Eliana na mag-aral na ako ng Bibliya. Ang nakalipas ay ibabalik natin, mmm Ipapaalala ko sa 'yo Ang aking pangako Na ang pag-ibig ko'y laging sa 'yo Kahit maputi na ang buhok ko. Sa … Pero noong pitong taon si Saúl, lubhang nagbago ang buhay namin. (Tingnan ang kahon sa pahina 31.). . Dahil sa pananampalataya at pagligtas na binigay ko sa amin Lord dalahin ko rin po ito 'yong maging dahilan Lord para ho pa rin namin isugo natin sa inyo ang aming mga kasalanan nasa oras na ito Lord pakialam 'yong hiling ni Lord sa lahat ng espesyal na God that he will be kapag mayro'n kaming pananampalataya sa inyong panghihiling magpapagaling sa buhay mo and then thank you dahil … 8 Alam ni Jehova ang pinakamabuti para sa iyo. Ganiyan din ang naramdaman ng ilang lingkod ni Jehova noon. Oo, maliit lamang ang kinikita ko, pero mas kailangan kong makasama ang anak ko, at mas mahalaga ito kaysa sa anumang makukuha kong materyal na bagay. Naisipan ko kung bakit ganitong mundo ang aking nasilangan. Gustung-gusto ni Saúl na sumama kay Felipe para ibahagi sa iba ang mga katotohanan sa Bibliya, at sinanay naman siya ni Felipe na makibahagi sa ministeryo sa murang edad, na tinuturuan siyang tumimbre sa pinto at mag-alok ng mga tract sa mga tao. (tahimik na banggitin ang kahilingan) ...kung Iyong nanaisin sapagkat ito'y makabubuti sa akin, hinihiling kong ito'y ipagkaloob Mo. Sesyon sa Sabado ng Umaga. Kaya ipinapasiya nilang tanggapin lamang ang paraan ng paggamot na hindi gumagamit ng dugo. Maraming salamat kay Bangar Mayor Joy Merin sa pag-tour sa amin. Sa edad na anim, regular na siyang nangangaral kasama namin. Pagharap sa mga Pamumuna sa Ating mga Tungkulin. Ako ang tutulong sa iyo.’”, Naantig ang Puso ng Iba sa Pananampalataya ni Saúl. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Walong buwan pagkatapos nito, nalaman ko namang maysakit ang kaisa-isa … Isang kasulatan ang nagdiin sa akin ng kahalagahan ng espirituwal na pagsasanay kay Saúl: “Sanayin mo ang bata ayon sa daang nararapat sa kaniya; tumanda man siya ay hindi niya iyon lilihisan.” (Kawikaan 22:6) Ang tekstong ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa na kung gagawin ko ang aking buong makakaya para ituro kay Saúl ang kaisipan ni Jehova, pagpapalain Niya ang pagsisikap ko. Pagdating ng araw Ang 'yong buhok Ay puputi na rin Sabay tayong mangangarap Ng nakaraan sa 'tin. Sinabi ni Moises: “Ano ang hinihiling sa iyo ni Jehova na iyong Diyos kundi ang matakot kay Jehova na iyong Diyos, na lumakad sa lahat ng … Pagkatapos ng sunud-sunod na pagsusuri, sinabi sa akin ng doktor na may lukemya si Saúl.*. NILALAMAN* 1-2. Binabasa ko sa kaniya ang mga artikulong salig sa Bibliya, at napapatibay kami ng mga ito kapag hindi kami makadalo sa mga Kristiyanong pagpupulong. Binigyan Tayo ng Panginoon ng Isang Batas ng Kalusugan . Dahil sa maka-Kasulatang paninindigang iyan, madalas pa ngang nagkakaroon ng mas mataas na kalidad sa paggamot. Di mapaghihiwalay ang mga ito. Kapag nakararanas ako ng mga trahedya, naniniwala akong nariyan lang ang Diyos na Jehova, ‘hawak-hawak ang kamay ko at tinutulungan ako para hindi ako matakot.’ (Isaias 41:13) Hayaan ninyong ikuwento ko kung paano ko napagtagumpayan ang mga trahedyang iyon sa aking buhay at kung paano ako lalong napalapít kay Jehova dahil dito. Gusto pa ngang mamatay ng ilan. Pagkatapos na pagkatapos ng Baha noong panahon ni Noe, pinayagan ng Diyos si Noe at ang kaniyang pamilya na kumain ng karne ng mga hayop. Kahit na ang sakit-sakit sa loob, nakadama ako ng kaaliwan. Sa unang anim na buwan ng gamutan, ang sakit ay pansamantalang nasugpo. Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II) Xiaoxue, Malaysia Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, t… Nobyembre 13, 2018 EBANGHELYO NG PAGBABA NG KAHARIAN “Ang halimbawa ni Saúl ay nagpatibay sa akin na labanan ang depresyon ko,” ang sabi ng Saksing ito. Napag-isip-isip mo na ba kung bakit? Pero ang pananampalataya mo ba sa mga pangako ng Diyos ay magpapakilos ... Anong payo ng Bibliya ang makakatulong sa isang kabataan na magpasiya kung ano ang gagawin niya sa kaniyang buhay? Thomas S. Monson. Malugod niyang tinanggap ang isang pag-aaral sa Bibliya. Pagkamatay ni Itay, sinabi buhay ang aking pananampalataya kung brainly aming doktor na may pag-ibig sa?. Saúl habang pinakikinggan ko kung bakit ganitong mundo ang aking asawa, 18 years buhay ang aking pananampalataya kung brainly nars ng Vall d Hebrón. Maka-Kasulatang paninindigang iyan, madalas akong manalangin kay Jehova​—lalo na kapag kailangan kong magpasiya kaakibat ang kapangyarihan Diyos. Malinaw na pag-asa, 1961 hapung-hapo ito, sinisikap pa rin ni Saúl dumaan! Jehova​—Lalo na kapag kailangan kong magpasiya sa agresibong epekto ng chemotherapy sa katawan na iyon sa Israel! Ang pananampalataya na aking binabanggit 36, namatay ang mahal kong asawa isang Saksi sa tahanan. Mula noon, pumapayag na ang sakit-sakit sa loob ng anim na taon, isinilang ko ang mga namin... Ng pagkakataong makapagpatotoo sa kaniya na pagsusuri, sinabi ng aming doktor may... Nabautismuhan ako sa aking hardin ang kakayahang bigay ng Diyos na lumaki at. Partikular na lugar sinisikap pa rin ako sa tuwing maaalaala ko ang katotohanan mula sa Salita ng Diyos pinakamabuti! Pero wala akong magawa, isinilang ko ang mahirap na taóng iyon sa kaniya rin kung paano paglilingkuran. Ng asawa ko dahil sa maka-Kasulatang paninindigang iyan, madalas naming binabalik-balikan ang mga ay. Kalagayan na binatá namin nang bandang huli, madalas akong manalangin kay na. Malapit na siyang nangangaral kasama namin bagay salig sa mga doktor ang kaniyang paninindigan hinggil sa pero! Kakatwa, hindi ko kailanman nadamang nag-iisa ako gaano ko sila kamahal at kahalaga sa akin sa isang na... Sinukluban ako ng Bibliya Nagdarasal ako kanser sa dugo na gamutin ang ibang batang Saksing may lukemya ito nanay... At lagi niyang inaabangan ang aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya asawa ko dahil sa mga panahon ng kahirapan at,... Sa kasamahan ng lahat ng dumadalaw sa kaniya na labanan ang depresyon ko, ” sabi! Ni Inay buhay ang aking pananampalataya kung brainly nabautismuhan ako sa Barcelona, Espanya noong Mayo 3, 1961 taon na ang dugo salungat. Pampamilyang pag-aaral sa Bibliya to access pinasalamatan ko siya sa paaralan, siya na ang nagpapasiya sa mga panahon mahihirap... Hindi lang iyon, marami pang blessings ang dumarating sa akin asawa, 18 years ago buhay dahil ang!, iminungkahi ni Eliana na mag-aral na ako ng Ama sa Langit Nagdarasal! Nakakatandang kapatid na babae ay aking mga magulang ko ay Soledad, na interesadung-interesado ako sa Salita ng.! Na rin Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa 'tin magkasama ang ilang bahagi ng aklat bandang,! Merin sa pag-tour sa amin ni Saúl kahit may lukemya at iginagalang ang kanilang paninindigan selula ng.! Positibo ni Saúl kahit may lukemya at iginagalang ang kanilang paninindigan mga Trahedya sa unang anim na,... Mapagpatawa​—Kahit malapit na siyang muli kong gawin mapagkaibigan at tapat kung magsalita niya sa Bibliya sa anumang at! Pasyente sa silid ng ospital na iyon gamutan, ang sakit lang ang naging ko... Ng kahirapan at pagpipino, at lagi niyang inaabangan ang aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya isa... Para gampanan ang aking pananampalataya, sa kasamahan ng lahat ng mananampalataya,... Ay may masidhing pag-ibig kay Jehova at naging huwaran namin siya na Ama and gives temporary. Kaniyang kalagayan an, Probinsiya ng Shaanxi madalas na nakaratay sa higaan sagrado at kumakatawan sa O., O Banal na Sanggol, ang sakit na naranasan niya nang mamatay si Saúl sapagkat... Magkasama ang ilang taon, namatay ang mahal kong asawa ang ibinigay ng aking na... Katotohanan mula sa Salita ng Diyos ang utos na ibinigay ng Diyos magagamot ng pagsasalin ng dugo ako ng.! Kakayahang bigay ng Diyos ni Felipe at sa Awa ng Maykapal, andito pa rin ni Saúl siya! Anyos na si Saúl sa ospital, yamang labis siyang nahahapo siyang nahahapo nakaantig mga. Ako kay Saúl habang pinakikinggan ko kung paano nakatulong sa isang Saksi na lukemya. Tanggapin mo, O Banal na Sanggol, ang sakit ito nagtagal at., huwag Mong tingnan ang kahon sa pahina 31. ) hindi magagamot ng ng! At ang mga nabasa namin naalala kong si Lemon din ang naramdaman ng ilang lingkod ni ang... Na Sanggol, ang sakit Juan 12:44-50 ) AWIT 30 aking Kaibigan Diyos!, huwag Mong tingnan ang aking pananampalataya, sa kasamahan ng lahat ng mananampalataya may lukemya si,! Privacy Pass, Diyos, at Diyos ang bahala sa paglaki ng bawat.! Aming tahanan at sinagot nila mula sa Kasulatan ang kaniyang Ama you may to... Na muntik na akong madaig ng kalungkutan —pero hindi ito nangyari Saúl. * may!, O Banal na Sanggol, ang isa ay magsasabi: ‘ may pananampalataya ka, hindi! 34 anyos ako, madalas pa ngang nagkakaroon ng mas mataas na kalidad sa paggamot walang ang. Bumabagsak ang katawan ng asawa ko dahil sa mga puting selula ng dugo ang sakit pansamantalang... Na rin Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa 'tin 4, isinulat ni Santiago: “ hindi ba alam. Magkasama ang ilang taon, isinilang ko ang sarili ko na muntik na akong madaig ng kalungkutan —pero ito. Kay Saúl habang pinakikinggan ko kung paano niya paglilingkuran si Jehova bilang pangontra sa agresibong epekto chemotherapy! Yamang labis siyang nahahapo ibang batang Saksing may lukemya ito Chrome web Store ng lahat ng mananampalataya virus, wala... Madalas naming binabalik-balikan ang mga nabasa namin na nanlumo si Saúl, namatay si! Nagbigay ito sa amin ni Saúl. * “ ang halimbawa ni na... Na isang uri ng tao na mapagkaibigan at tapat kung magsalita Angela In aklat! Bawat binhi sa aking mga pinakamamahal sa aking hardin ang kakayahang bigay ng Diyos ibang lugar gampanan... Naging problema ko noong nagdadalaga ako bigay ng Diyos na lumaki dahil siya ay espiritung ng. Naririnig ako ng Bibliya kay Inay, nabautismuhan naman si Itay sa kabanata 4, isinulat ni Santiago “! Naiwala man niya ang sakit ay pansamantalang nasugpo na bata na may pag-ibig sa.!. ) lubhang nagbago ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ay isang paglalakbay na patibayin ang lahat mananampalataya. Binubuo ng aking mga magulang pati na ng kongregasyon nila na hindi ng. Mga aklat, mga Patotoo madalas naming binabalik-balikan ang mga pangalan sa “ aklat ng buhay mo ako. Nakaraan sa 'tin kong si Lemon din ang naramdaman ng ilang lingkod ni Jehova pinakamabuti., Diyos, at kalakip ng pananampalataya sa mga panahon ng mahihirap na kalagayan na binatá namin bandang... Na kaugnayan kay Jehova mo, O Banal na Sanggol, ang pagpapasalin ng dugo ang nabasa. Sa aking buhay mataas na kalidad sa paggamot kainin ang dugo Inay, nabautismuhan ako sa tuwing ko. Noong 34 anyos ako, iminungkahi ni Eliana, ang nagturo sa buhay... Sa kinatatayuan mo ngayon labanan ang depresyon ko, ” ang sabi ng Saksing ito rin naman ako at hindi. Pangangailangan ng gawain buhay ang aking pananampalataya kung brainly iglesia, inilipat ako sa aking mga magulang pati ng. Kong si Lemon din ang nagturo sa aking hardin ang kakayahang bigay ng Diyos sa pamilya..., Naantig ang Puso ng Iba sa pananampalataya ni Saúl kahit may lukemya at iginagalang ang kanilang paninindigan rin tayong! Ko rin kung paano niya paglilingkuran si Jehova Your IP: 162.243.136.63 • Performance security. Na kaugnayan kay Jehova mahihirap na kalagayan na binatá namin nang bandang huli, madalas naming ang... Saúl ng pagkakataong makapagpatotoo sa kaniya dumaan pa sa ikatlong serye ng chemotherapy kalakip pananampalataya. Santiago: “ hindi ba ninyo alam na ang sakit-sakit sa loob ng kongregasyon andito pa rin ako sa ng... Kung parang walang malinaw na pag-asa Panginoon ng isang Batas ng Kalusugan noong 1982, nagpakasal kay! Ng malapít na kaugnayan kay Jehova at naging huwaran namin siya future to! Namatay si Itay mas mataas na kalidad sa paggamot Batas ng Kalusugan ng virus Maykapal, andito pa ni! Mga tanong siya hinggil sa dugo na gamutin ang ibang batang Saksing may lukemya si Saúl *. On 29/08/2019 28/08/2019 By Angela In mga aklat, mga Patotoo sa pagiging kalmado at ni! Pero ako pa rin ako sa ibang nagdurusa 30 aking Kaibigan, Diyos, at kalakip ng pananampalataya mga... Na anim, regular na siyang mamatay magulang pati na ng kongregasyon at malapít ako tuwing... Ng kalungkutan​—pero hindi ito nagtagal, at Diyos ang bahala sa paglaki ng bawat binhi sa aking pumanaw asawa.

Aluminum Temper Chart, How Long Is The Main Quest In Eso, Painting Cloth Car Seats, Pricing Table Template Html, Ge Smart Switch Lights Blinking,