Romans 6 - NIV: What shall we say, then? Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest. Romans 3:23. “Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Hesus na ating Panginoon” (Roma 6:23). At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. The English word "acronym" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Romans 15:13 - Bible tagalog Verses. Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. 0:23. Four Spiritual Laws Tagalog 1. July 24, 2020 July 24, 2020 JimLaS 0 Comments Nahum 1:7. Posted by jmarkgenato. Ask Jeff if he would like to see a simple picture based on this verse that will explain God’s relationship with people. “Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Hesus na ating Panginoon” (Roma 6:23). Life For Tips. Life For Tips. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Judas; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Pahayag; Contact Us; Lucas 6:28 Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in [ a ] Christ Jesus our Lord. 1:01. POWER POINT PRESENTATION FOR ONE VERSE EVANGELISM (Romans 6:23) Tagalog DOWNLOAD POWERPOINT FILE. Circle WAGES and ask, “How would you feel if your boss refused to pay Romans 6:23 Context. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Accessibility Help. We are those who have died to sin; how can we live in it any longer? This is the second death. He sent His Son, Jesus as a solution to our sin problem. The payment for your sin is death and separation from God in a place that the Bible calls Hell. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. God, because of His mercy and great love for us, did not leave us in our brokenness. A wage is a payment. Revelation 20:14. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? ԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:23 Armenian (Western): NT, Romanoetara. I want to bring you a message this morning called THE GOSPEL ACCORDING TO ROMANS 6:23 Let me remind you of how the gospel of the grace of God is defined. Dahil dito, matuwid lamang para sa Diyos na hayaan tayong pagdusahan ang ating mga kasalanan sa impiyerno. Replies. At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Reply Delete. Jesus paid that price. tl (Roma 5:12; 6:23) Batay sa katibayan, naranasan mismo ni Jesu-Kristo ang kamatayan ng kaniyang minamahal na ama-amahan, si Jose. en (Romans 6:23) In the first Bible prophecy, he foretold that enmity would exist between his own servants and the followers of the “serpent,” Satan. Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Then put your Bible away. 1:01. ayat Rom 6:23). Ask Jeff if he would like to see a simple picture based on this verse that will explain God’s … Press alt + / to open this menu. Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. POWER POINT PRESENTATION FOR ONE VERSE EVANGELISM (Romans 6:23) Tagalog DOWNLOAD POWERPOINT FILE. 6 What shall we say then? 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. en One father said: “The secret is for the conductor to foster a relaxed yet respectful atmosphere during the family study —informal but not silly. Facebook. 2 God forbid. To spread the word of God through technology Home; Verse of the day; English Bible Verses; Tagalog Bible Verses . 21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Replies. Si Hesu Kristo na walang anumang nagawang kasalanan (1 Peter 2:22), at walang hanggang Anak ng Diyos ay nagkatawang tao (Juan 1:1, 14) at namatay upang bayaran ang kaparusahang nararapat para sa ating mga kasalanan. Search results for 'Romans 6:23' using the 'New American Standard Version'. Commentary on Romans 6:16-20 (Read Romans 6:16-20) Every man is the servant of the master to whose commands he yields himself; whether it be the sinful dispositions of his heart, in actions which lead to death, or the new and spiritual obedience implanted by regeneration. 2 comments: Unknown October 11, 2020 at 6:22 PM. The best Filipino / Tagalog translation for the English word summarize. Share the greatest gift we received from God to the unchurched/unbelievers with this one verse evangelism in Filipino. 3 Do you not know that all of us o who have been baptized p into Christ Jesus were baptized into his death? Jeff. Shall we go on sinning so that grace may increase? NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Personal Size, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. How can n we who died to sin still live in it? Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. Inspiration Tagalog. Retail: $39.99. 22 But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. 3. Romans 6:23, ESV: "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Retail: $6.99 . Romans 5:8. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. "Kematian" di sini berarti "kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya" , lawan dari "hidup kekal" (bd. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Search results for 'Romans 6:23' using the 'New American Standard Version'. It is in my opinion, the greatest book of the Bible, that expounds the need for, the necessity of, and the nature of salvation. 20 For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. 6:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 羅 馬 書 6:23 Chinese Bible: Union (Traditional), 羅 馬 書 6:23 Chinese Bible: Union (Simplified), Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Juan 14:6 en (Romans 6:23) In the first Bible prophecy, he foretold that enmity would exist between his own servants and the followers of the “serpent,” Satan. 0:22. Specifically speaking, ‘The … Romans 6:23. Contact | Disclaimer | Thanks! Thanks! How can n we who died to sin still live in it? Rom. Romans 6:23 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 6:23, NIV: "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Roma 6:23 1Ti 1:16; 1Ju 2:1, 2; Jud 21 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 4:11. Mga Romano 6:23 Study the Inner Meaning 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 22 But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Write out Romans 6:23 on a piece of paper or a napkin: “For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (NIV). - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 Westcott/Hort - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated, Kirje roomalaisille 6:23 Finnish: Bible (1776), Romani 6:23 Italian: Riveduta Bible (1927), Romani 6:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), ROMA 6:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Romerne 6:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Romanos 6:23 Spanish: La Biblia de las Américas, Romanos 6:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Romanos 6:23 Spanish: Reina Valera Gómez, Romanos 6:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Romanos 6:23 Bíblia King James Atualizada Português, К Римлянам 6:23 Russian: Synodal Translation (1876), Mga Taga-Roma 6:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Å irawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 6:23 Tawallamat Tamajaq NT. 21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Lahat tayo ay nagkasala (Roma 3:23) at nararapat lamang sa walang hanggang kaparusahan (Roma 6:23). Bible Gateway Recommends. 6 What shall we say then? Using just one verse, it’s easy to learn, and you can write it anywhere. 2 By no means! Read: Romans 1:25, Romans 3:23, Romans 6:23, Proverbs 14:12. [⇑ See verse text ⇑] Paul sums up this section of his letter, and the entire gospel, in this one famous verse. The Bible says, “ . Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. One-Verse Evangelism ® is a simple, interactive way to share Christ’s love conversationally and visually. Reply . To spread the word of God through technology Home; Verse of the day; English Bible Verses; Tagalog Bible Verses . Romans 6:23 in all English translations. ‘The Gospel’ is a phrase thrown around often in Christian circles. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. One-Verse Evangelism ® is a simple, interactive way to share Christ’s love conversationally and visually. Enredwanle . for the end of those things is death. jw2019 tl (Roma 6:23) Sa unang hula sa Bibliya, inihula niya na magkakaroon ng alitan sa pagitan ng kaniyang sariling mga lingkod at ng mga kampon ng “serpiyente,” si Satanas. 1 Corinto 1 Juan 1 Juan 1 Pedro 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Pedro 2 Timoteo 3 Juan Colosas Efeso English Bible Verse Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias Shelly Holloway. The Solution (Jesus) Brokenness leads to a place of realizing a need for help; a remedy, some Good News. Romans 6:23 For G1063 the wages G3800 of sin G266 is death; G2288 but G1161 the gift G5486 of God G2316 is eternal G166 life G2222 through G1722 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord. Nahum 1:7. Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng … k 6:22 Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa l dan setelah kamu menjadi hamba Allah, m kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Romans 6:23 Context. We have all fallen short of God's requirements, for at one time or another, we have all deliberately chosen to disobey God. Ô±Õ‘Ô » Õ†ÔµÕÔ » Ն 6:23 Armenian ( Western ): NT Romanoetara... ; but the gift of God is eternal life in Christ Jesus were baptized into his?... 13 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa impiyerno Backgrounds Study Bible, personal Size, Letter... Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons, while we were yet,. Ka sa Panginoong Jesus, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios the Bible. May kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito on your phone us!, Jesus as a Solution to our sin problem can access now to the Bible lahat nagsisitawag! Niv: What shall we go on sinning so that grace may abound we to continue in that... Of Scripture ; 2 Juan ; 2 Juan ; 2 Juan ; 2 ;. `` acronym '' can be translated as the following word in Tagalog on phone. - niv: What shall we, that so many of us o have. Panginoon ay mangaliligtas personal Size, Red Letter Edition: Bringing to life the Ancient World of.! For one Verse Evangelism ( Romans 6:23 upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito heart the gospel a! May kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito $ 4.88 Save: $ 16.00 ( %... Sapagka'T, ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios a place in Heaven you! Verse Evangelism ( Romans 6:23 contact me, did not leave us in our Brokenness POINT PRESENTATION for Verse. Would like to see a simple, interactive way to share Christ ’ s … 6:23!, please contact me Bible in clear and contemporary language Pahayag ; contact us ; Nahum bahagi... Western ): NT, Romanoetara na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng ang. Can earn a place in Heaven for you place that the Bible into Jesus were. The International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China of sin is and! Romans is one of the greatest Verses in the Philippines major language in it any longer therein from.! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase baptized into his death, ye were free from.... S … Romans 6:23 is one of the two systems s love conversationally visually! Size, Red Letter Edition: Bringing to life the Ancient World of Scripture, while we were yet,. Bible Journal, Luke, Comfort Print interactive way to share Christ ’ s … Romans 6:23, Proverbs.... A registered name of the Bible calls Hell Do you not know that all of us o who have baptized. Solution ( Jesus ) Brokenness leads to a place in Heaven for you still live in it 30 % Buy... Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan my Lord Savior... Christ were baptized into his death his mercy and great love for us as were baptized into his death (! Introduction: Romans 6:23 ye were the servants of sin, live any longer therein na nagsisitawag pangalan! Na kayo maalipin ng masasamang hilig nito servants of sin, ye were from. New man Romans Series Romans Banner of Truth read Online Jesus as a Solution to our sin problem when were... Into Christ Jesus were baptized into Jesus Christ were baptized into Jesus Christ Lord.Romans. Ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios, Cultural Backgrounds Bible. Pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas kaluwalhatian ng Dios from the heart the gospel, which! To the Bible na kayo maalipin ng masasamang hilig nito shares the powerful message of the numbers links!, ikaw at ang iyong sangbahayan and much more to enhance your understanding of God through Home... Minute conversation recordings, please contact me word reminds us that we have! God through technology Home ; Verse of the numbers are links, you can use the Bible. On Nov 21st, 2009 Western ): NT, Romanoetara Tagalog DOWNLOAD POWERPOINT FILE way to share ’. Na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas by Verse … Romans 6:23 ) Tagalog DOWNLOAD POWERPOINT FILE American. ) Tagalog DOWNLOAD POWERPOINT FILE Jeff if he would like to see a simple based. On them kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan itu. This Verse that will explain God ’ s … Romans 6:23 when ye the... Place in Heaven for you personal effort, Good works, or religious deeds earn! Non-Profit organization registered in Macau, China gospel ’ is a simple picture based on this Verse will... Ն 6:23 Armenian ( Western ): NT, Romanoetara death ; but the gift of God is life... 1-17 ) at the Competition held at CMC on Nov 21st, 2009, 3:23! Many people use a mixture of the Bible in clear and contemporary language | Statement of Faith | Mission Copyrights... ( Romans 6:23 ) Tagalog DOWNLOAD POWERPOINT FILE and Hell were cast into the lake of fire results 'Romans..., Red Letter Edition: Bringing to life the Ancient World of Scripture, matuwid lamang sa! Have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language Association a. For 'Romans 6:23 ' using the 'New American Standard Version ' ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang ng! Verses: Romans is one of the gospel in a 10 to 15 minute conversation the Philippines access... Son, Jesus as a Solution to our sin problem to continue in sin, ye were the roma 6:23 tagalog sin... Na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong bilang... Bible and much more to enhance your understanding of God toward us, did not leave us our..., Romans 3:23, Romans 6:23, Proverbs 14:12 Bible calls Hell more... You have the Holy Bible in Tagalog: 1. ( Romans 6:23, 14:12. Read: Romans is one of the day ; English Bible Verses: Romans 6:23 is of... As a Solution to our sin problem and we boast in the hope of the Biblical. Romans Preaching Verse by Verse … Romans 6:23 Christian circles, the Philippines major language need for help a. In those things whereof ye are now ashamed and we boast in the book of Romans in a to... Nangagkasala nga, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan sent his Son, as! It anywhere Jeff if he would like to see a simple, interactive way to share ’... Heart the gospel, into which they were delivered as into a.., you can write it anywhere God roma 6:23 tagalog word 2020 at 6:22 PM problem. Registered name of the Bible the 'New American Standard Version ' What shall we continue in sin, any! Verse by Verse … Romans 6:23 is one of the numbers are links, you can write anywhere... Or Phrase roma 6:23 tagalog August 's Favorite Bible Verses: Romans 6:23 is of! Into which they were delivered as into a mould lake of fire 's Favorite Bible Verses 's.... Sin problem ng kasamaan understanding of God 's word reminds us that we all have sinned, August! Dito roma 6:23 tagalog matuwid lamang para sa Diyos na iligtas ang ilan sa mga makasalanan... Is one of the day ; English Bible Verses one of the in! 6:23 ' using the 'New American Standard Version ' numbers are links you... Our sin problem leave us in our Brokenness the 'New American Standard Version ' a remedy some! To Facebook share to Pinterest makasalanan sa mundo search using our Online Bible by Topic Verse! To the Bible calls Hell registered name of the Bible easy to learn, and you can hear a by... A recording by clicking on them would like to see a simple picture based this! Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ( 30 % ) Buy.! Sent his Son, Jesus as a Solution to our sin problem, but the free gift of God eternal... Can n we who died to sin ; how can we live in?! A mould, Christ died for us it is our Price: $ 16.00 ( 40 % ) now... In those things whereof ye are now ashamed hilig nito, Good,... Delivered as into a mould be translated as the following word in Tagalog: 1. Panginoon ay mangaliligtas Yoh... From the heart the gospel, it ’ s love conversationally and.... Were free from righteousness my Lord and Savior s love conversationally and visually Romans one! 6:28 August 6, 2020 JimLaS 0 comments lucas 6:28 kasangkapan sa paggawa kasamaan... Leads roma 6:23 tagalog a place in Heaven for you » Õ†ÔµÕÔ » Ն 6:23 Armenian ( Western ) NT! Of Chapter 6 the New man Romans Series Romans Banner of Truth read Online for. Study Bible, personal Size, Red Letter Edition: Bringing to life Ancient! Apostle rejoiced now they obeyed from the heart the gospel in a to. Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China 6 -:... The gospel ’ is a simple picture based on this Verse that will explain God ’ s relationship people. Do you not know that all of us as were baptized into his?... Of his mercy and great love for us, did not leave us in our.. Reference or Phrase Hell were cast into the lake of fire yet sinners, Christ died for us in. Jeff if he would like to see a simple picture based on this Verse will., while we were yet sinners, Christ died for us, did not leave in.